Mijn hoop is gevestigd op de basis

Mijn hoop is gevestigd op de basis
Jan Terlouw's picture
Jan Terlouw
Schrijver
Geplaatst op vr 2 sep

De aarde is altijd aan veranderingen onderhevig geweest, meest geleidelijke, maar veranderingen die door de mensheid worden veroorzaakt gaan waanzinnig snel.

 

In 50 jaar hebben we de oceanen overbevist naar heel wat vissoorten en we hebben ze vervuild met een plastic soep van enorme omvang. We hebben de soortenrijkdom van planten en dieren ongeveer gehalveerd. We hebben de CO2-concentratie in de atmosfeer laten stijgen tot meer dan 400 ppm (parts per million) waardoor de temperatuur op aarde snel stijgt. De wereldwijde productie van vlees en zuivel veroorzaakt grote schade op allerlei gebied.

 

In slechts een halve eeuw.

 

Het is evident dat we zo niet door kunnen gaan. Maar dat doen we wel.

 

Een belangrijke oorzaak lijkt me dat de politiek wereldwijd na het uiteenvallen van de Sovjetunie veel beslissingsmacht heeft weggegeven aan de markt, aan het kapitaal, aan de grote ondernemingen. Ondernemingen houden geen rekening met de lange termijn. Dat is ook niet hun verantwoordelijkheid. Een te vrije markt leidt altijd tot de wet van de jungle, het recht van de sterkste.

En politici lijken onvoldoende te beseffen dat het in de eerste plaats aan hen is om verantwoordelijkheid te dragen voor de toekomst, voor hen die na ons komen.

 

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs eind vorig jaar spraken regeringen uit dat er een klimaatprobleem is en dat er maatregelen zouden worden genomen om de temperatuurstijging te beperken tot anderhalf, hoogstens twee graden.

 

De transportsector werd gedeeltelijk gevrijwaard. Ook de vleesproductie werd niet in de beschouwingen betrokken. En van houtsnijdende beslissingen heb ik sindsdien nog niet gehoord.

 

We leven in een absurde wereld, waarin de productie en handel van softdrugs veel krachtiger wordt belemmerd dan de wapenhandel.

 

Mijn hoop is gevestigd op de basis, op de burgers, met name op de jeugd. Dat die het niet meer pikt.

U kunt hieronder uw reactie kwijt.
CAPTCHA

Om spam te voorkomen vragen wij u de onderstaande code in de afbeelding over te typen. *

Recht uit mijn hart . De geschiedenis is niet onze verantwoordelijkheid. Wat onze voorouders in gang hebben gezet is niet onze schuld maar we zijn er wel door gevormd. Iedereen die in het vrije westen woont profiteert van voor een deel oneerlijk en onethisch verkregen welvaart en zet deze trent, al was het alleen al door het consumptiepatroon, door. Daar zijn we wél verantwoordelijk voor. Er is één basale norm waar we ons aan zouden moeten houden, 'Een ander niet benadelen'. Milieu en dieren vallen hier natuurlijk ook onder. Eerlijk delen is voor velen moeilijk en een stapje terug doen in consumptie vaak onbespreekbaar. Toch is dat het wat we moeten doen.
Minka Jansen 5 maanden geleden
Ik zie binnen de politiek maar weinig politici met principes. Iedereen is druk met het beschermen van zijn eigen plekje en zijn eigen ambities. De balans is iig ver zoek. Toch heb ik hoop. Ik zie steeds meer burgerbewegingen die opstaan, inzien dat het anders moet en zelf aan de slag gaan. Transition Towns, Ubuntu, Urgenda, Stadmakers, G1000, de Grote Transitie, de Kantelbeweging van Rotmans, al deze bewegingen zien de disbalans en zijn zelf aan de slag gegaan. Ook Trump, de Brexit en het Oekrainereferendum zijn uitingen van onvrede aan het adres van de politiek. Sommige partijen lijken te zien dat het anders moet. Groen Links, PvdD en ook een beetje PvdA lijken te beseffen dat we meer balans moeten gaan krijgen tussen economische en andere ( duurzame ) waarden. Nu nog uit de hokjes komen en horizontaal gaan organiseren zodat we weer meer balans gaan krijgen en een betere wereld achterlaten voor onze kinderen.
Ad Hartman 5 maanden geleden
De belangrijkste stap naar wereldvrede lijkt mij de wereldwijde erkenning en invoering van de Rechten van het Dier. Met daarin de clausules dat ze niet geslacht en opgegeten mogen worden en dat ze niet verkracht mogen worden (K.I.) De hele wereld- samenleving is op alle fronten ten nauwste verweven met dierenwelzijn. De dierenholocaust ( lees hierover ook Hugo Brandt Corstius, Eet geen vlees, 2006) woekert voort in het collectieve onderbewuste als het allergrootste kwaad. Als het met dieren goed gaat, komt dat de hele samenleving ten goede. Vlees-eters komen dan vaak heull intullugent als de zoveelste spuit elf aanzetten met het voorbeeld van Hitler, die " toch ook vegetariër was en toch ook schattige herdershondjes had" . Hitler was waarschijnlijk incidenteel vegetariër omdat zijn artsen dat met klem hadden aangeraden, ondat het monster enorme last had van pathologische winderigheid. Absoluut niet vanwege ideologische motieven, maar uit puur egoïsme. Hij had grote honden die hij niet zelf verzorgde en die hij waarschijnlijk lekker kon afblaffen als hij weer wat af te reageren had. Of waar hij ééns in de maand een stok naar gooide als er een fotograaf in de buurt was. Dit alles terzijde. De mens hoort dieren te beschermen in plaats van ze op te eten. * Mensen hebben de keuze, dieren niet * .
M. Walter 9 maanden geleden
Mijnheer Terlouw, u heeft helemaal gelijk. Over 30 tot 50 jaar zal het er op deze planeet heel anders uitzien, als wij zo doorgaan met leven als wij nu doen. De geleerden zijn het hierover wel eens, maar het IPCC wordt kort gehouden door de politiek (dwz door de grote bedrijven) De burgers moeten hun stem laten horen: bundel uw krachten en wordt lid of ondersteun de natuur & milieuorganisaties. Het gaat hier ook om de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik ben blij dat ik niet geboren ben in 2016.
Joop Lustenhouwer, Zoetermeer 9 maanden geleden
Graag gelezen! Fijne woorden :)
Josée van Oers 9 maanden geleden
Albert Einstein: “Nothing will benefit human health and increase the chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet.”
Maths 9 maanden geleden
Waar zijn de bevlogen mensen zoals Jan Terlouw gebleven?? In de huidige politiek zie ik ze nauwelijks ... Ik hoop dat zijn geloof in de jeugd niet beschaamd wordt en blijf toch ook maar voorzichtig optimistisch.
Monique van Ede 9 maanden geleden
Goede analyse van de status quo anno 2016. Inderdaad is de vrije markt een gewetenloos monster dat zich slechts door winst laat leiden, voor welk doel alle middelen geoorloofd zijn. Helaas komt deze analyse van iemand die, zoals zo vaak gebeurt, zich pas na afloop van zijn politieke carrière een spijtoptant toont voor veel problemen waaraan hij ooit actief heeft bijgedragen. Jan Terlouw en zijn D66 was grondlegger van de paarse kabinetten rond de eeuwwisseling, en een enthousiast promotor van deregulering, flexibilisering en marktwerking. Ondanks alle milieu-ellende en de steeds grotere kloof tussen arm en rijk, houdt zijn partij onverkort vast aan deze neoliberale koers. Pechtold hoopt dat zijn loyale "oppositie" wordt beloond met een plaats in het komende kabinet Rutte3. Gezien zijn zorgen kan Terlouw weinig anders dan zijn partij oproepen tot een ingrijpende koersverandering. Dat zou hem sieren!
Peter Leijten 9 maanden geleden
Nederland heeft zijn afspraken na Parijs en.de rechtszaak van Urgenda ook nog niet echt uitgevoerd. Kolencentrales dicht, ja, maar goed de nieuwste zou omgebouwd kunnen worden. Er komt nog zoveel op ons pad, mooie inzet van de verkiezingscampagnes.
Monique Zwetsloot 9 maanden geleden
Ik begrijp eigenlijk niet goed wat de bedoeling is hiervan. Ik begrijp het probleem, maar de oplossing, als je die tenminste zo mag noemen, vind ik geen oplossing, maar het verschuiven van de verantwoordelijkheid. Ik zeg niet dat ik een oplossing heb, behalve mijn best doen om bewuste keuzes te maken en mijn eigen verantwoording hierin te nemen. En ja ik heb zeker ideeën over, waar u, denk ik, een mooi boek rond zou kunnen schrijven. Maar zolang we alleen maar problemen schetsen en geen oplossingen, denk ik we op het verkeerde spoor zitten.
Nicole Morré 9 maanden geleden

Pages